su ve cilt bakımı


Although proper hydration is importantfor your overall health, it's not clear whether drinking extra water affectsskin hydration in healthy people.Uygun bir hidrasyon(su ihtiyacının karşılanması)vücudumuz için hayati bir öneme sahip.özellikle kadın cildi,erkek cildine nazaran nemlenme konusunda daha duyarlı.Önce cilt konusunda kısa bir özet yapıp,ardından cilt bakımı ve su konusunu ele alalım;

Skin is made up of three layers — theouter layer (epidermis), the underlying skin (dermis) and the subcutaneous fattissue.Cildimiz; Dış tabaka (epidermis), altta yatan deri (dermis) ve deri altı yağ dokusu olarak üç tabakadan oluşur. Ifthe outermost layer of the epidermis doesn't contain enough water, skin willlose elasticity and feel rough. Epidermisin dış tabakası yeterli su içermiyorsa, cilt elastikiyetini kaybeder ve kuru bir görünüme sahip olur. 

If you're looking to maintain hydratedskin, there are steps you can take, including: Eğer cildinizin suyla yeterli nemi almasını istiyorsanız, aşağıdaki önerileri dikkate almanızda yarar var:

·        Avoid exposure to dry air -Kuru havaya maruz kalmaktan kaçının

·        Avoid prolonged contact with hot orchlorinated water -Sıcak veya klorlu su ile uzun süreli temastan kaçınınız

·        Use a gentle cleanser instead of soap -Sabun yerine yumuşak bir temizleyici kullanın.

·        Avoid using skin care products thatcontain alcohol -Alkol içeren cilt bakım ürünlerini kullanmaktan kaçının.

·         -Moisturize immediately after a bath orshower and regularly throughout the dayBanyo veya duştan sonra cildinizi nemlendirin.

·         -Günlük hayatınızda düzenli olarak bir nemlendirici kullanın.

·        Wear a scarf and gloves when going out incold weather -Soğuk havalarda dışarı çıkarken bir atkı ve eldiven giyin. 


Güzelim Güzel Her yönü ile özgün ve yenilikçi kadın sitesi

Scroll To Top