Astrolojide Evler ve Anlamları


Astrolojide Hangi Ev Hangi Anlama Gelir?

Astroloji denilince ilk akla gelen ama anlamlı yeterince bilinmeyen konuların başında ‘’evler’’ gelir.Hangi ev hangi anlama gelir,evlerin astrolojide neden önemlidir? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız,yazının devamına buyurun :)

1. Ev (yükselen burç) 

Dünyayı algıladığımız ve sosyal ilişkilerde kendimizi nasıl gösterdiğimizi ifade eden evdir. Koç burcu tarafından yönetilir. Aynı zamanda yükselen burç olarak da bilinir. Haritadaki en etkili noktalardan birisidir. Dünyaya bakışımız, dışarıya karşı duruşumuz, karakterimiz ve fiziki özelliklerimiz bu ev tarafından belirlenir. 1. evde gezegen yoğunluğu olduğu durumlarda kişi kendine çok düşkün birisi olabilir.

2. Ev 

Maddiyatla ilişkilendirilen bu ev aslında çok daha geniş anlamlara sahiptir. Boğa burcu tarafından yönetilir. Kendimizi nasıl güvende hissettiğimiz, sahip olma şeklimiz, değerlerimiz, kişisel güvenliğimiz, cebimizdeki paramız ile ilgilidir. 2. Evde gezegen yoğunluğu olduğu durumlarda kişi daha çok dünyevi konulara ilgi duyacaktır. Olumsuz çalıştığı durumda kişi maddiyatçı olacaktır.


3. Ev 

İletişim evi olarak da bilinir. İkizler burcu tarafından yönetilir. Kardeşler, kısa seyahatler, ilkokul çağı ve kişinin hayatı sorgulamaya başladığı dönemi ifade eder.  Zihnimizin çalışma şeklini, öğrenme ve iletişim kurma tarzımızı bu ev belirler. Baskın olduğu durumlarda kişi birçok şeyi bir arada öğrenme becerisine sahip olur. Olumsuz anlamda dikkat dağınıklığı verebilir. 

4. Ev  (ayak ucu)

Yuvayı  ve kökleri simgeler. Yengeç burcu tarafından yönetilir. Kimi kaynaklarda baba evi olarak, kimisinde ise anne evi olarak geçer.  İçsel huzuru bulduğumuz yerdir.  Ayrıca taşınmaz mallar bu evle ilişkilendirilir. Duygusal kökenli ben ihtiyacını gösterir. Alışkanlıklar, gelenekler de 4. Ev ile ilgilidir. Baskın olduğu durumlarda kişi işlerini evden yürütmek isteyebilir, gayrimenkul konularına yatırım yapmak isteyebilir, aileden miras kalabilir, aşırı gelenekçi olabilir. 

5. Ev 

Eğlence, kumar, çocuklar, şans evidir. Aslan burcu tarafından yönetilir. Çocuklarla olan ilişkilerimizi, hayattan zevk alma şeklimizi, kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, hobilerimizi, yeteneklerimizi anlatan evdir. Hamilelik süreci ve çocuklarımız bu ev ile ilgilidir. Olumlu yerleşimde 5. Ev kişisi hayattan nasıl zevk alacağını bilir, keyif yapmayı sever, kendini iyi ifade eder. baskın ve olumsuz durumlarda kişi dikkat çekmek için şow yapmak ister, aşırı riskler alır.


6. Ev 

Sağlık, beslenme, iş hayatı alanları ile ilgilidir ve başak burcu tarafından yönetilir. Çalışma şartları, astlarımızla olan ilişkiler, hastalık durumlarımız, gündelik iş ve sorumluluklarımız konusu 6. Evle ilgilidir. Olumlu çalıştığı zamanlarda kişi sağlıklı, sorumluluk sahibi, astları tarafından sevilen birisi olur. Olumsuz olduğu durumda kişi sağlığına dikkat etmez, sorumluluklarını önemsemez, tembel olabilir.

7. Ev (alçalan)

Alçalan burç ve evlilik evi olarak da bilinir. Terazi burcu tarafından yönetilir. 7. Ev en yakınımızı temsil eder. Evlilik ilişkisi, iş ortaklığı ve açık düşmanlar da bu eve bakılarak bulunur. Bu ev iyi çalıştığı durumlarda kişi yumuşak başlı ve uzlaşmacı olur. Ortaklıklara yatkındır. Olumsuz durumlarda ise ilişkilerinden zarar görür.

8. Ev

Ölüm, cinsellik, yeniden doğuş, miras evi olarak bilinir ve akrep burcu tarafından yönetilir. Kişinin evliliğinden kazandığı servet, başkasının parasını yönetme, hukuki konular, sezgisellik 8. Evin konularındandır. Olumlu çalıştığı durumlarda kişi eşinden dolayı servet kazanabilir, hukuk ve miras konularında şansı artar, sezgileri kuvvetli olur. Olumsuz durumlarda kişi aşırı şüpheci olabilir ve hayatının bazı durumlarında ölüme yakın deneyimler yaşayabilir.

9. Ev 

Yüksek öğrenim hayatı, inançlar, yurt dışı konuları bu evle ilişkilidir. Yay burcu tarafından yönetilir. Uzak yolculuklar, yabancı kültürlere merak, kendini tanıma, felsefi düşünceler, yaşamı anlama arayışları 9. Evin konusudur. Bu evde olumlu yerleşimler varsa kişi eğitim alanında kendini geliştirecek, hayatın anlamına dair sorgulamalar yapacak ve yurt dışı bağlantıları olacak demektir. Olumsuz durumlarda sürekli değişen inanç ve anlam arayışı, yurt dışı konularında aksilikler meydana gelebilir. 

10. Ev (tepe noktası)

Mesleki konular ve toplumsal statü, ün, yükselmek bu evle ilgilidir ve oğlak burcu tarafından yönetilir. Kişinin başarısı, toplum tarafından algılanması, mesleki durumları 10. Ev tarafından yönetilir. Olumlu durumlarda kişi meslek hayatında başarılı ve tanınan birisi olacak ve çabuk yükselecektir. Olumsuz durumlarda ise meslek seçiminde sorunlar, kişiler üzerinde sürekli otorite kurma isteği olabilir. 


11. Ev 

Hayaller, umutlar, arkadaşlıklar ve gönüllü yardım işleri ile ilgilidir. Kova burcu tarafından yönetilir. Arkadaşlarla olan ilişkiler, insanlara yararlı olmak, hayır işlerinde çalışmak, sosyalleşme ve sosyal aktiviteler 11. Ev tarafından yönetilir. Olumlu çalıştığı durumlarda kişi yardım derneklerinde görev alabilir, geleceğe olumlu bakar, dostları arasında sevilen birisi olur. Olumsuz çalıştığı durumlarda kişi olmayacak hayallerin peşinden koşabilir, dostları arasında sorunlar olabilir.

12. Ev 

Bizlerin farkında olmadığı, ulaşamadığı bilinçaltımızı, düşlerimizi, içsel dünyamızı, kapalı alanları ifade eden evdir ve balık burcu tarafından yönetilir. Olumsuz çalıştığı durumlarda aşırı geri planda kalma isteği, dünyevi hırs ve başarıları önemsememe, sık inzivaya çekilme ihtiyacı, bilinçaltı yüzeyde olduğu için içe dönük bir yapı verir.  Olumlu anlamda kişiye kuvvetli hisler, empati yapabilme yeteneği, güçlü maneviyat, yaratıcılık ve artistik anlamda ilhama açık olma özellikleri verir.  

Güzelim Güzel Her yönü ile özgün ve yenilikçi kadın sitesi

Scroll To Top