Erkekler Neden Hep Yalan Söyler?


Erkeklerin Yalan Söyleme Nedenleri Ve Yöntemleri

Bu yazıda maksadım ‘’yalan’’üzerinden cinsiyet ayrımcılığı yapmak değil...Lakin,aşağıda detaylarını okuyacağınız;sosyal,psikolojik,inançsal ve ekonomik nedenler,erkekleri (kadınlara nazaran) daha fazla yalana başvurmaya itiyor.

Bu sebepler neler,dilimizin döndüğünce özetlemeye çalışalım;

Kendini kanıtlama isteği (veya zorunluluğu)

Ataerkil toplumlarda erkek evlat neslin devamını sağlayan,kadınlardan daha fazla değer gören çocuktur...Batı toplumlarında bu bakış açısı değişmiş olsa da,ülkemizinde dahil olduğu feodal ilişkiler coğrafyasında ne yazık ki,hala devam etmektedir...

Erkek;güçlü olmalı,hükmetmeli,soyu devam ettirmeli...Özetle,sürekli bir yarış halinde olmalı...İşte bu tür yükler,erkeğin,’erkekliğini ispat etmesi’ esasına dayanır.

Ailenin,çevrenin ve genel olarak toplumun erkeklik etiketi üzerinden kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getiremeyen erkek doğal olarak bir bahane veya mazeret bulup,sorumluluğu başka bir tarafa atmak zorunda hisseder.


Cinsel nedenler

Daha önce farklı bir yazımda açıkladığım üzere,doğası gereği erkekler ‘döllemek’’ güdüsü ile ilişki yaşarlar...Bu,insan dahil hemen tüm canlı türlerinde aynıdır ve böyle olması da normaldir..Eğer erkek dölleme odaklı bir güdüye sahip olmasaydı,dünyadaki çoğu canlının nesli tükenebilirdi.

Elbette dozunda ve sosyal normlara uygun bir şekilde bu güdüyü törpülemek gerekir.Erkek ilişkide veya evlilikte cinsellik ve seks odaklıyken,kadın daha evcimen ve maneviyat odaklıdır.

İnsanoğlunun varoluşundan beri yaşanan ilişkiyi farklı algılama sorunu,erkeklerin yalana başvurmasındaki en önemli etkenlerden birisidir.

‘’Yalancı erkek’’ diye etiketlenen çoğu erkeğin hikayesine bakın,yüzde doksanı seksle ilgili nedenlerden dolayı bu damgayı yemiştir.

Erkeğin bir türlü büyüyememesi

Hani derler ya;’’Erkek aslında hiç büyümeyen koca bir çocuktur.’’ Kesinlikle doğru bir tespit ve bilimsel anlamda açıklaması da var.Kısaca özetleyelim;

Freud’un ilk kez ortaya attığı anne ile erkek çocuk arasındaki duygusal bağ,sosyal roller gereği zamanla zayıflar,nihayetinde erkek çocuk evlenince de kopar...Yani,annenin yerini eş alır.Yoksa iletişim ve karşılıklı sevgi-saygı devam eder.

Ama gelin görün ki,eş (karısı),erkeği annesi gibi sevmez.Onu pişpişlemez,her hatasını mazur görmez,her istediğini yapmaz...İşte bu aşamada erkek,yıllar önce beynine kazınan anne-çocuk iletişiminin yoksunluğunu hissetmeye başlar.

Yıllar geçse dahi bir türlü büyümeyen koca birer çocuk olan erkeklerin ‘eften püften konularda’ bile müthiş hayal dünyalarını kullanarak çocukça yalanlar söylemesinden daha doğal ne olabilir ki?


Yetersizlik hissi

İlk maddede açıkladığım kendini kanıtlama isteği ile benzer olsa da,içerik olarak bir adım ilerisidir yetersizlik hissi nedeniyle yalan söylemek...

Kendini ispat etme kaygısıyla yalana başvuran erkek,bir olay veya durum yaşandıktan sonra yalana başvurur.(Örnek;Ankara’dan İstanbul’a arabayla 2 saatte gelirdim ama altımdaki araba iyi değildi,ondan dolayı 4 saat sürdü.)

Yetersiz olduğunu düşünerek yalan söyleyen erkek ise,daha bahse konu olan şey yaşanmadan yalanı korunma yöntemi olarak kullanır.(Örnek;İstesem Ankara’dan İstanbul’a arabayla 2 saatte gelirim ama,aşırı hızdan dolayı 3 radar cezam var,riske giremem.)

Sanırım farkı anlatabildim...

Ekonomik nedenler

Çok fazla detaylandırmaya gerek yok sanırım ne demek istediğimi anladınız...Yine de iki cümle özetleyecek olursam;Rolü gereği evin geçimini sağlamakla yükümlü olan erkek,bu görevini yerine getirmezse veya getiremezse,yalana başvurur.

Psikolojik nedenler

Yukarıda saydığım sebeplere ilave olarak,psikolojik sorunlar da erkekleri yalana itebilir...Çoğu psikiyatrik hastalıkta yalan sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.Örneğin;Manik erkek abartmayı sever,Narsistik kişilik bozukluğu olan erkek hep kendini yüceltmek için yalan başvurur...

Ruh sağlığına bağlı olarak söylenen yalanları diğerlerinden ayıran en önemli nokta ise,farkındalıktır...Yani,psikolojik sorunu olan erkek farkındalık(idrak) sahibi değildir ,çoğu zaman iç görü bile olmayabilir,kendi dünyasında kurguladığı şeyleri dahi yaşıyor olabilir.

Psikolojik sorunu olmadığı halde yalana başvuran erkeklerde ise bilinç ve idrak vardır...Yani,isteyerek ve sonuçlarını bilerek yalan söylerler.

Şu yazı da ilginizi çekebilir;Eşimin Yalan Söylediğini Nasıl Anlarım?

Sağlıklı bir yaşam dileklerimle...

Güzelim Güzel Her yönü ile özgün ve yenilikçi kadın sitesi

Scroll To Top